O nas

Koło Inicjatyw Studenckich jest organizacją studencką zrzeszającą studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Do głównych celów Koła należy:

  • budowanie środowiska akademickiego w Rybniku
  • rozwój aktywności naukowej, społecznej i ekonomicznej członków Koła oraz studentów ROND,
  • zdobywanie i poszerzanie wiedzy wybiegającej poza zakres przedmiotowy studiów
  • integracja i poszerzanie komunikacji międzyuczelnianej

Cele te są realizowane głównie poprzez organizowanie spotkań i wykładów dla członków Koła oraz innych studentów a także w trakcie cyklicznych spotkań członków Koła.

Koło Inicjatyw Studenckich zostało stworzone w październiku 2004 roku. Ewoluuje ono wraz z przyjściem nowych studentów – członków Koła – dzięki czemu zmieniają się jego profile działalności, oblicze i wizerunek. Nowi członkowie wnoszą nowe inicjatywy, idee i pomysły, dlatego to od członków naszego Koła zależy jaki jest obecny profil jego działalności

Dodaj komentarz