Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny

  • Opiekun koła: dr Michał Kapias
  • Przewodniczący koła: Iwona Wziętek
  • Zastępca przewodniczącego: Joanna Koczy
  • Sekretarz: Barbara Pawłuszek
  • Opiekun strony internetowej: Iwona Wziętek

e-mail: kis@ae.katowice.pl
Facebook: Koło Inicjatyw Studenckich

Dodaj komentarz